Kódování výrobku přináší mnoho výhod
  • Identifikaci zakázek, výrobku, vozíku
  • Řízení předúpravy, pecí, a kabin podle výrobku
  • Automatická změna odstínu barvy včetně celého čistícího procesu
  • Řízení KTL technologií podle výrobku