• Měření nevypálené práškové barvy hned za kabinou
  • Plně automatický proces, automatická kalibrace snímače
  • Libovolný počet měřících bodů na jednom výrobku
  • Automatická korekce nastavení lakovacích pistolí