• Automatické i poloautomatické neutralizační stanice
  • Plně automatická kalibrace pH podle chodu stanice a životnosti sond
  • Ověření výstupních parametrů ve vlastní laboratoři