• Efektivita celé lakovny udávaná v %
  • Kapacitní využití technologie v %
  • Okamžitá informace o vytížení technologie za hodinu, směnu, měsíc, ...